Ngày: Tháng Chín 21, 2016

Nhà thông minh với Zwave.

Tự động hóa nhà cho phép bạn kiểm soát sét, khóa, nhiệt, báo động an ninh, mù, cửa nhà để xe và danh sách đi và về.  Tự động hóa nhà sử dụng zwave để liên lạc với nhau và hình thức một lưới đầy đủ. Z-Wave là các hệ sinh thái không dây thế […]

Read more