Category: Smart Tech

Experience Niu N-Sport smart technology.

Do you want to experience the fun of quietly zip through the most crowded street in Saigon without notice? Do you want to experience the city life and its culture anywhere and anytime? Experience the street of Saigon on Niu-N-Sport EV is the most amazing thing to do in Vietnam. Showroom in Vietnam: •Experience the […]

Read more

Vietnamese movie star.

BỀN BỈ VÀ MẠNH MẼ NHƯ HAI PHƯỢNG Là tinh thần NIU muốn thể hiện trong sự kiện “Thank you Party” của phim Hai Phượng. Như những đường võ dứt khoát và mạnh mẽ, NIU bức phá những giới hạn về tốc độ và sức bền. Trong sự kiện, thương hiệu NIU đã mang đến […]

Read more