Chat with us, powered by LiveChat

Về chúng tôi

Được thành lập vào năm 2016, vnsmarttech inc. nằm ở thung lũng Silicon, California.

Nhiệm vụ của chúng tôi là để cung cấp một lớp học trên thế giới kinh nghiệm người dùng bằng giới thiệu sản phẩm thông minh nhất, sáng tạo của thế giới.  Chúng tôi hợp tác với công ty phi thường để mang lại sản phẩm thông minh của họ cho khách hàng của chúng tôi. Sản phẩm nên được đơn giản, thông minh, tương tác và thân thiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *