Về chúng tôi

Được thành lập vào năm 2016, vnsmarttech inc. nằm ở thung lũng Silicon, California.

Sứ mệnh của chúng tôi là mang lại năng lượng xanh cho Việt Nam bằng cách giới thiệu Niu N-Sport, chiếc xe tay ga điện thông minh số 1 thế giới. Chúng tôi xin giải quyết vấn đề Ô nhiễm ở Việt Nam do xe tay ga xăng gây ra.  Chúng tôi tập trung để xác định lại tính di động của đô thị và làm cho cuộc sống tốt hơn.

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành thương hiệu số một cho di động đô thị tại Việt Nam, được hỗ trợ bởi thiết kế và công nghệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *