Về chúng tôi

Được thành lập vào năm 2016, vnsmarttech inc. nằm ở thung lũng Silicon, California. Sứ mệnh của chúng tôi là mang năng lượng xanh đến Việt Nam bằng cách giới thiệu các môn thể thao Niu N-World #1 thông minh và trước điện scooter. Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề ô nhiễm tại Việt Nam gây ra bởi scooter gas. Chúng tôi đang tập trung để xác định lại tính di động đô thị và làm cho cuộc sống tốt hơn. Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành thương hiệu số một cho tính di động đô thị tại Việt Nam, được hỗ trợ bởi thiết kế và công nghệ.