Showroom của chúng tôi:

Showroom::
• Trải nghiệm công nghệ thông minh Niu N-Sport với giá $15 USD mỗi ngày.
• 1 năm sở thích tài chính miễn phí tùy chọn với mua.
• Chúng tôi thuê, bán và dịch vụ Niu thông minh Electric Scooter.
🏠 Địa chỉ: 23 bà huyện thanh quan, Quận 3, TP. Hcm
📞 điểm trở lên 84 937933668
📬 Email: support@vnsmarttech.net
🌐 Trang mạng: www.vnsmarttech.net
📞 + 1 (408) 239-9856

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *